فرم ثبت بازخورد مشتریان

مشتریان محترم شرکت های تابعه هلدینگ بهفار

صفحه دریافت بازخورد مشتریان گروه دارویی بهفار که به نحوی در ارتباط با شرکتهای تابعه از جمله بهستان دارو، بهستان پخش، بهستان تولید، بهستان بهداشت، بهستان فارمد، ولیان دارو، بهبد دارو، آرین پلاسما و دارو پلاسمای ایرانیان هستند برای دریافت بازخورد و نظرات همکاران تهیه شده است. معتقدیم همه مشکلات از جانب محیط بیرونی نیست. میتوانیم با تغییر نگرش، تعییر رفتار و تغییر سیستمهای خودمان، اوضاع بهتری برای خودمان، سازمان و جامعه ای که زندگی می کنیم درست کنیم.
لطفا برای ارائه هر گونه پیشنهاد و انتقادی که میتواند به بهتر شدن مجموعه"به فار" کمک کند فرم بازخورد را تکمیل بفرمایید:
کارشناسان و مسئولان شرکت های تابعه هلدینگ دارویی بهفار جهت بررسی موضوع با شما تماس خواهند گرفت.

     
تاریخ :   1398/02/04
نام و نام خانوادگی :  
شماره تلفن همراه :  
ایمیل :   *
شما جزء کدام یک از گروه مشتریان هستید؟
موضوع :  
موضوع مرتبط با کدام یک از شرکتهای تابعه بهفار  است؟  
متن : *
بازگشت